نوشته‌ها

قسمت ۳ – Brown Bear, Brown Bear What Do You See

متن داستان

Brown bear, brown bear, what do you see?

I see a red bird looking at me.

Red bird, red bird, what do you see?

I see a yellow duck looking at me.

Yellow duck, yellow duck, what do you see?

I see a blue horse looking at me.

Blue horse, blue horse, what do you see?

I see a green frog looking at me.

Green frog, green frog, what  do you see?

I see a purple cat looking at me.

Purple  cat, purple cat, what do you see?

I see a white dog looking at me.

White dog, white dog, what do you see?

I see a black sheep looking at me.

Black sheep, black sheep, what do you see?

I see a goldfish looking at me.

Goldfish, goldfish, what do you see?

I see a Teacher  looking at me.

Teacher, Teacher, what do you see?

I see children looking at me.

Children, children, what do you see?

We see a brown bear, a red bird,

a yellow duck, a blue horse,

a green frog, a purple cat, a white dog,

a black sheep, a goldfish, and a

teacher looking at us.

That’s what we see.


فایل تصویری داستان  Brown bear, brown...

 

حجم فایل: 12 مگ       مدت:2 دقیقه    دریافت

 


فایل صوتی داستان Brown bear, brown...

 

حجم فایل: 2 مگ مدت:2 دقیقه   دریافت


easylang-short-story-episide-001

قسمت ۱ – Pig the Pug

کتاب Pig the Pug داستان سگی به نام Pig است که با سگی به نام Trevor در خانه ای زندگی می کنند. Pig که سگی عصبانی و خودخواه است به دوستش Trevor اجازه نمی دهد که به اسباب بازی هایش نزدیک شود و حاضر به بازی کردن با او نیست. مجموعه داستان های کوتاه انگلیسی که در سایت قرار داده می شود از کتاب های رده سنی کودکان و نوجوانان انتخاب شده است، زیراکه در این کتاب ها از کلمات و جملات ساده و کاربردی تر استفاده می شود و برای تمرین زبان انگیسی مناسب هستند.در این پست تعدادی از کلمات و عبارات این داستان با معنی آن ها قرارداده شده است و فایل تصویری و صوتی داستان قابل دانلود است.

Pug      نوعی نژاد سگ

greedy and selfish

خسیس و خودخواه

in most every way

در اکثر جهات

wiener dog      سگ-سوسیسی

you’ve got      شما دارید

grumble      غرغر کردن

GO AWAY!      گم شو

flipped his wig

(خودمانی) دیوانه شدن،اختیار از کف دادن،از خود بی‌خود شدن

keep your paws off them

از دست زدن یا لمس کردن به (چیزی یا شخصی) خودداری کنید

I WON’T and I SWEAR!

نمی خواهم و قسم می خورم

And with that, he proceeded to gather his stuff

و با این کار ، او به جمع آوری وسایل خود ادامه داد

pile      توده،کپه

huff and a puff

با عصبانیت و هوف هوف نفس زدن

And once he had gathered them

یک باره آنها را جمع کرد

he howled from the top

از اون بالا زوزه کشید

satisfied smile      لبخند رضایت بخش

Now you won’t get my loot!

حالا غنیمت من را نخواهید گرفت

Scout

عملیات اکتشافی کردن،پوییدن

wobbling

جنبیدن،لرزان بودن

Oh dear me.

اوه عزیزم

Watch out up there!

مراقب آنجا باشید

But the shame of it was…

اما شرم آور آن بود

…while Pig’s on the mend.

درحالیکه پیگ درحال بهبود یافتن است


فایل تصویری داستان  Pig the Pug

 

حجم فایل: 32 مگ       مدت:3 دقیقه    دریافت

 


فایل صوتی داستان Pig the Pug

 

حجم فایل: 3 مگ مدت:3 دقیقه   دریافت